Small Town Sindrome @ the Illinois State Fair

 —  —

Illinois State Fair - Apex Stage , 801 E. Sangamon Avenue , Springfield

STS rocks the Illinois State Fair!!!!